Hat Trick

Hat Trick

Hat Trick is een eenmensbedrijf dat zich samen met veel andere mensen en organisaties bezig houdt met herstel, behoud en vormgeven van optimale communicatie en werkrelaties.  Hoe beter mensen met zichzelf en met elkaar overweg kunnen, hoe beter we gezamenlijk de grote maatschappelijke problemen als honger, oorlog en milieuvervuiling aan kunnen pakken.
Daarom  richt Hat Trick zich op het ontwikkelen van diensten en producten om de conflictvaardigheid en daarmee de zelfverantwoordelijkheid van samen werkende mensen te versterken. Dat doen we door:

  • Conflictmanagement en mediation: Het oplossen van verstoorde communicatie en problemen in samenwerkingsrelaties.
  • Coaching: Het faciliteren vqn het leerproces van personen en groepen, met het oog op de toekomst.
  • Multimediale leer- en ontplooiïngsmiddelen. Tekstschrijven en ontwikkeling van leermiddelen, zoals video’s, boeken, brochures en flyers, maar ook complete leergangen.
  • Advisering op het snijvlak van organisatieontwikkeling en conflicten (consultancy)

 

Hoe doen we het allemaal?

Om onze relaties optimaal van dienst te zijn, heeft Hat Trick een netwerk van organisaties, eenmensbedrijven en freelancers om zich heen verzameld, die dezelfde hoge kwaliteitseisen hanteren. Mochten wij u niet van dienst kunnen zijn, dan is er altijd iemand in het netwerk die aan uw vraag kan voldoen.

Spin in het web is mr. Francine ten Hoedt MA, coach, facilitator van processen en auteur.